W TYM TYGODNIU PROPONUJE ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE MAJĄCE NA CELU WYWOŁANIE I UTRWALENIE PRAWIDŁOWEJ ARTYKULACJI GŁOSEK SZEREGU SYCZĄCEGO (s, z, c, dz) .

Podczas powtarzania wyrażeń i zdań z głoskami syczącymi zwracamy uwagę, by język znajdował się za dolnymi zębami, usta układamy w szeroki uśmiech.


1. Ćwiczenia języka:

wysuwanie języka do przodu oraz chowanie go w jamie ustnej przy szeroko otwartej buzi (robimy półeczkę z języka);

• kierowanie wysuniętego języka w kąciki ust – naprzemiennie język długi i wąski lub krótki i szeroki (np. żyrafa i słoń grają w tenisa);

• unoszenie języka na górną wargę – język wąski i szeroki (stawiamy kropkę lub chowamy całą wargę) przy szeroko otwartej buzi;

• wysuwanie i chowanie języka pomiędzy zbliżonymi zębami (czeszemy język);

• oprzeć czubek języka o dolne zęby – język wybrzuszyć tak aby górne zęby skrobały jego grzbiet (drapiemy koci grzbiet);

• robienie z języka rurki;

• unoszenie języka na górne zęby a następnie przesuwanie go w kierunku podniebienia miękkiego (malowanie sufitu );

• przesuwanie językiem po wewnętrznej i zewnętrznej stronie zębów górnych i dolnych (lakierowanie zębów);

 mlaskanie czubkiem i środkiem języka, przyssanie języka do podniebienia przy szeroko otwartej buzi (pokaż jak ssiesz cukierka);


2. Ćwiczenia warg:

 naprzemienne całuski i uśmiechy;

• naprzemienne robienie wesołej i smutnej miny (kąciki ust do góry lub do dołu);

• układanie dolnej wargi na górną i odwrotnie (chowanie wargi);

• naprzemienne przygryzanie warg górnej i dolnej zębami;

• naprzemienne zasłanianie zębów górnych i dolnych wargami;

• gwizdanie, parskanie, cmokanie;


3.Ćwiczenia żuchwy:

• opuszczanie i zamykanie szczęki dolnej;

• poruszanie żuchwą w linii poziomej (wahadełko);

• naśladowanie żucia krowy;


4. Utrwalanie głoski w sylabach otwartych

sa, so, se, su, sy

za, zo, ze, zu, zy

ca, co, ce, cu, cy

dza, dzo, dze, dzu, dzy


5.Utrwalanie głoski w nagłosie (na początku) przed samogłoskami np.: samochód, sala, sowa itp.

Ćwiczeniom głoski w nagłosie może towarzyszyć zabawa, która jednocześnie utrwala jej realizację na sylabach otwartych, a także usprawnia analizę słuchową. Przy tej zabawie dziecko może za każdym razem wymyślać inne wyrazy zaczynające się na daną sylabę.


6. .Utrwalanie głoski w śródgłosie ( w środku) w logotomach:

asa, aso, ase, asu, asy

osa, oso, ose, osu, osy

esa, eso, ese, esu, esy

usa, uso, use, usu, usy

ysa, yso, yse, ysu, ysy;

 • zabawy w wymyślanie słów zaczynających się na wyćwiczone sylaby

7. Wyrażenia i zdania do powtarzania – głoski syczące


8. Syczące zagadki


9. Utrwalanie wymowy głoski z głoską opozycyjna (s – sz – ś)

Ważnym etapem pracy korekcyjnej jest praca z głoskami opozycyjnymi. Należy tu wyróżnić różnicowanie w wyrazach, zdaniach zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Celem tego etapu jest ćwiczenie wrażliwości słuchowej i sprawności artykulacyjnej.

 • szybki samolot
 • szkolna sala
 • słona szynka
 • słomkowy kapelusz
 • wąskie szyny
 • słodka kasza
 • pyszna sałatka
 • pluszowa sowa
 • szydełkowa sukienka
 • pusty kosz

10. Karty pracy

Pozdrawiam i życzę miłej zabawy ! Jamróz Małgorzata

Categories: Bez kategorii

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content