W tym roku nasze przedszkole wraz z przedszkolami w Wierzbanowej i Poznachowicach Dolnych po raz kolejny przystąpiło do programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy a także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony ich dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

W czasie realizacji programu został przeprowadzony cykl zajęć dydaktycznych o tematyce antynikotynowej dla dzieci 5 i 6 letnich. Przedszkolaki uczestniczyły także w przeprowadzeniu eksperymentu, który pomógł im zrozumieć pojęcie zanieczyszczonego powietrza oraz to, jak ono powstaje. W trakcie wycieczek w okolicy przedszkola dzieci poszukiwały różnych źródeł dymu. Zwieńczeniem przeprowadzonych zajęć było min. wykonanie plakatu dotyczącego szkodliwości dymu papierosowego, wykonanie papierosiaków straszaków zniechęcających dorosłych do sięgania po papierosy. Dzieci ozdabiały także postać Dinka, kolorowały kwiaty , znaczki ,, Nie pal przy mnie”, rozpoznawały zapachy, śpiewały piosenkę o zielonym Dinku.
Bardzo dziękujemy naszym przedszkolakom za zaangażowanie oraz czynny udział w zajęciach. Mamy nadzieję, że zrealizowane przez nas treści programowe przyniosą zamierzone efekty, a rodzicom życzymy, aby potrafili wspierać swe pociechy w środowisku domowym oraz w sytuacjach społecznych, w których narażone są one na ekspozycję dymu tytoniowego.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content