W związku z pozytywnym wynikiem dziecka z oddziału III i zgodnie z decyzją sanepidu, grupa przechodzi w tryb zdalnego nauczania od dnia 10.12.2021r. do 17.12.2021r. włącznie. Uczniowie z oddziału III zostają objęci kwarantanną ( tylko uczniowie, a nie ich rodziny). Jeśli okres kwarantanny dla któregoś dziecka będzie skrócony będzie się z Państwem kontaktował pracownik sanepidu. Przesyłam poniżej, również informację z sanepidu:

“Uczniowie z tej grupy zostają objęci kwarantanną do dnia 17.12.2021 z wyłączeniem osób zaczepionych które nie podlegają kwarantannie i w takim przypadku nie będzie kontaktu ze strony Inspekcji Sanitarnej (za osobę zaszczepioną przeciwko COVID-19 uważa się osobę, której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia. A zatem powyższe należy odnosić do osoby, u której ukończony został pełny cykl szczepień, a od podania ostatniej dawki (1 dawki w przypadku szczepionki Janssen) upłynęło 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu podania tej dawki).

Jeśli osoba będzie miała krótszy okres kwarantanny to wtedy na telefon podany przez dyrekcję będzie się kontaktował pracownik Inspekcji telefonicznie lub sms-em aby poinformować o jej krótszym okresie. Domownicy dzieci wysłanych na kwarantannę nie są nią obejmowani.

Informację automatyczną informującą iż pracownik Inspekcji będzie się z państwem kontaktował należy zignorować. Kontakt z naszej strony będzie podejmowany tylko w przypadku innej daty objęcia kwarantanną niż podana na początku”

Ponadto na stronie www nauczyciele oddziału III będą wstawiać zadania na każdy dzień, dla dzieci.

Z poważaniem Teresa Galia.

Categories: Komunikat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content