W roku szkolnym 2021/2022 braliśmy udział w ogólnopolskim projekcie “Oto Hałabała, zna go Polska cała”.

Głównymi celami projektu było rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, czytelniczych,

dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska, a zdrowiem człowieka, wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych. Dzieci poznały i szybko polubiły krasnala Hałabałę, bohatera książki Lucyny Krzemienieckiej ” i chętnie słuchały jego przygód.

Przedszkolaki zapoznały się z ptakami odlatującymi na zimę do ciepłych krajów, poznały w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do nadejścia zimy. Dowiedziały się, które zwierzęta są aktywne nocą, poznały znaczenie nowych słów. Zadania zawarte w projekcie zachęcały do przebywania na świeżym powietrzu, podejmowania działalności plastycznej, a także kształtowania pozytywnych wartości takich jak: empatia, życzliwość, przyjaźń.

Treści zawarte w programie były zgodne z zadaniami zawartymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego.

Serdecznie dziękujemy Przedszkolakom za udział w projekcie i mamy nadzieję, że Hałabała zachęcił ich do dalszego poznawania rzeczywistości przyrodniczej, obserwowania, odkrywania i kształtowania pozytywnych cech charakteru.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content