W związku ze zmianami przepisów prawa dotyczących organizacji żywienia z dniem 1 września 2022r. w wyniku konsultacji z organem prowadzącym przedszkole, podjęte zostały następujące ustalenia:

  • od września bieżącego roku szkolnego Rodzice dzieci przedszkolnych będą ponosić koszty tzw. “wsadu do kotła”. Pozostałe koszty związane z organizacją żywienia tj. przygotowania, dostarczenia oraz wydania i sprzątania po posiłkach będą ponoszone w ramach planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej;
  • zawarte umowy pomiędzy Firmą cateringową a Rodzicami dzieci zostaną rozwiązane z dniem 30 września bieżącego roku, a Rodzice będą zobowiązani do złożenia do Dyrekcji przedszkola deklaracji przystąpienia do żywienia oraz dokonywania wpłat za żywienie na rachunek bankowy Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej, wskazany w deklaracji w terminie ustalonym w deklaracji;
  • dokonana przez Rodziców dzieci opłata za żywienie do Firmy cateringowej za miesiąc wrzesień bieżącego roku w części obejmującej koszty przygotowania oraz dostarczenia posiłków zostanie zaliczona na poczet wpłaty za “wsad do kotła” za miesiąc październik.

Ceny posiłków:

  • śniadanie- 3,60 zł
  • obiad- 7,60 zł
  • podwieczorek- 2,80 zł

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej

Categories: Komunikat

Skip to content