Informacja od Firmy cateringowej:

  • zwroty za miesiąc wrzesień będą realizowane przez firmę na konto Rodziców.

W związku z tym, za miesiąc październik płacimy według obowiązujących (nowych) stawek. Informacje zostaną podane w deklaracjach.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu firmą, która obsługuje ZPO- Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej jest F.H.U. WTM Wiesława Murzyn (“Arkadia”), reprezentowana przez Kamila Murzyna zwanym dalej Firmą Cateringową.

Categories: Komunikat

Skip to content