W bieżącym roku szkolnym w grupie „Sówki” realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Moja Mała Ojczyzna”. Jej głównym celem jest zapoznanie dzieci z naszym regionem, zwyczajami ludowymi, kulturą, legendami i piękną przyrodą. Stwarzane będą sytuacje wychowawcze i społeczne kształtujące u dzieci postawę lokalnego patrioty.

Na przełomie września i października przedszkolaki zapoznane zostały z położeniem geograficznym Gminy Wiśniowa, pasmem gór otaczających Wiśniową i Wierzbanową, miejscowościami należącymi do gminy, zabytkami, ważnymi miejscami i instytucjami na podstawie zdjęć i folderów oraz filmu edukacyjnego, który powstał w ramach warsztatów dziennikarskich Telewizji iTV Myślenice pt. „Zapraszamy do Wiśniowej”. Ponadto, we współpracy z Rodzicami i Dziadkami w holu przedszkola powstał ,,Kącik regionalny”. W kolejnych miesiącach realizowane będą inne zadania.

Skip to content