Dzień św. Walentego był dla przedszkolaków prawdziwym, czerwonym dniem miłości i przyjaźni. Dzieci uczestniczyły w różnych zabawach związanych z walentynkami. Dowiedziały się jak ważne jest okazywanie uczuć przyjaźni i miłości w stosunku do innych i sprawiania im radości. Doskonaliły też umiejętność mówienia o swoich uczuciach. Była to doskonała okazja do integracji grupy.

Skip to content