“Matematyka nie jest ani trudna, ani nudna.

Zwłaszcza jeśli zaprzyjaźnimy się  z nią od dziecka.

 Matematyka jest miarą wszystkiego.”

(Arystoteles)

Z okazji “Dnia Matematyki”, w naszym przedszkolu odbył się konkurs pod hasłem “Wesołe Zabawy z Matematyką”, którego celem było rozwijanie kompetencji matematycznych, stwarzanie okazji do odkrywania matematyki w życiu codziennym, a także rozbudzania zainteresowań tą dziedziną nauki.

W tym dniu Przedszkolaki udzielały odpowiedzi na pytanie “Co to jest matematyka”?

Następnie z wielkim zaangażowaniem bawiły się i rozwiązywały matematyczne zagadki. Zabawy dostosowane były do wieku i predyspozycji dzieci. Przedszkolaki klasyfikowały przedmioty według jednej i dwóch cech, liczyły na konkretach, porównywały liczebność zbiorów, ćwiczyły orientację w schemacie ciała oraz orientację na kartce papieru, utrwalały pojęcia geometryczne, porównywały długości, układały rytmy, utrwalały pojęcia związane z następstwem czasu. Dzień ten był pełen pozytywnych emocji.

Wszystkie grupy przedszkolne otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Mamy nadzieję, że Dzieci polubią i z chęcią będą doskonaliły i poszerzały umiejętności matematyczne.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content