W ramach współpracy Gminy Wiśniowa z Firmą “Traszkan” zajmującą się gospodarką odpadami, 29 listopada odbyły się w naszym przedszkolu zajęcia edukacyjne, których celem było przede wszystkim kształtowanie postawy odpowiedzialności i świadomości za stan środowiska przyrodniczego. Spotkanie przeprowadzili pracownicy Firmy “Traszkan”. Pani Arleta i Pan Marcin w ciekawy i przystępny sposób zaprezentowali etapy segregacji śmieci oraz angażowali dzieci poprzez ćwiczenia praktyczne do ich sortowania w odpowiednie kosze. Na zakończenie każdy otrzymał upominek.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie.

Skip to content