11 grudnia przedszkolaki spotkały się z Panem Wiktorem- leśniczym, który pracuje w Nadleśnictwie w Myślenicach. Głównym celem spotkania było rozwijanie zainteresowań leśną przyrodą oraz poznanie zawodu leśniczego. Dzieci uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez Pana Wiktora, podczas których wzbogaciły swoją wiedzę na temat lasu, jego mieszkańców i roślinności. Pan leśniczy przypomniał także dzieciom zasady właściwego dokarmiania zwierząt, a zwłaszcza ptaków podczas zimy. Przedszkolaki wzięły też udział w zabawie ruchowej “Wyścig ślimaka i żółwia”.

Serdecznie dziękujemy Panu Wiktorowi za interesujące spotkanie oraz upominki dla przedszkolaków.

Skip to content