Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.” – Richard Steele.

Dzieci odwiedziły w ten wyjątkowy dzień zaprzyjaźnioną bibliotekę. Na spotkaniu dowiedziały się między innymi jak powstaje książka, kto pisze tekst, kto rysuje ilustracje do niego. Zastanawiały się dlaczego sam pomysł jest najważniejszy? Po wysłuchaniu wiersza LOKOMOTYWA J. Tuwima narysowały do niego ilustracje. Dziękujemy pani Paulinie Markiewicz za bardzo ciekawe spotkanie.

Skip to content