Drodzy Rodzice!

Prosimy zapoznać się z Ogłoszeniem Wójta Gminy Wiśniowa w sprawie organizacji dyżurów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiśniowa w okresie wakacyjnym w 2024 roku.

Przedszkola na terenie Gminy Wiśniowa zapewniają ciągłość opieki nad dziećmi w okresie wakacyjnym. Opieka wakacyjna w roku szkolnym 2023/2024 będzie organizowana w dyżurujących przedszkolach w następujących terminach:

  • 01.07.2024r. – 31.07.2024r. – Zespół Placówek Oświatowych Przedszkole Samorządowe w Lipniku, Lipnik 14, 32-412 Wiśniowa
  • 01.08.2024r. – 31.08.2024r. – Zespól Placówek Oświatowych Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej, Wiśniowa 323a, 32-412 Wiśniowa

Wypełnione karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny należy dostarczyć w terminie od 31 maja 2024r. do 14 czerwca 2024r. do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wiśniowa, w którym zawarte są szczegółowe informacje wraz z kartami zgłoszenia dziecka znajdują się poniżej oraz w zakładce Dokumenty. Karty zgłoszenia dostępne są również w budynkach przedszkoli.

Categories: Komunikat

Skip to content