Mamo, tato wolę wodę – podsumowanie projektu

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Mamo, tato wolę wodę”. Jego celem było podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci. Bohaterem i przewodnikiem był Zdrojek, czyli kropelka wody i jego przyjaciele. Przez kilka miesięcy podczas

Podróże Jeża ze Zgierza – podsumowanie projektu

Dzieci Jeża zapraszają – wspólnie Polskę poznają!. Projekt odnosił się do założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego; w szczególności uwzględniał obszar społeczny i poznawczy rozwoju dzieci; odnosił się również do kierunków polityki oświatowej państwa i priorytetów MEN na rok szkolny 2019/2020, szczególnie do punktu: „Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY- podsumowanie projektu

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli . Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Dzieci brały udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczyły się troszczyć o środowisko naturalne, poznały podstawowe zasady ekologii i dowiedziały się, dlaczego

Magiczna Moc Bajek – podsumowanie projektu

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek” czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni realizowany w roku szkolnym 2019-2020 został zakończony. Głównym celem Projektu było promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u