Magiczna moc bajek

Zapraszam chętnych Rodziców grupy Motylki do realizacji kolejnych projektowych zadań, niech będzie to wspaniała Rodzinna zabawa! Przed nami wiele ciekawych inicjatyw np. Dzień Kolorowej Skarpetki – załóż kolorowe skarpetki, najlepiej każda inna. 21 marca Dzień Książki – można zrobić piękną zakładkę do książki. Moduł VII „Chciwość nie popłaca” KWIECIEŃ 2020

Mamo, tato wolę wodę

Celem programu „Mamo, tato, wolę wodę!” jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci. https://wolewode.pl/ W ramach programu dzieci biorą czynny udział w cyklu zajęć przygotowanych w oparciu o założenia i materiały