Kącik logopedyczny

Ważnym etapem pracy korekcyjnej jest praca z głoskami opozycyjnymi. Należy tu wyróżnić różnicowanie w wyrazach, zdaniach zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Celem tego etapu jest ćwiczenie wrażliwości słuchowej i sprawności artykulacyjnej. szybki samolot szkolna sala słona szynka słomkowy kapelusz wąskie szyny słodka kasza pyszna sałatka pluszowa sowa szydełkowa sukienka pusty

Kącik logopedyczny

-Dzieci mogą nie realizować głosek zupełnie (‘asa’ – kasa, ‘waon’ – wagon); -Mogą zamieniać głoskę [k]na [t](‘tot’ – kot, ‘tula’ – kula); -Mogą zamieniać głoskę [g]na [d](‘Dosia” – Gosia, ‘wadon’ – wagon). Dlaczego tak się dzieje? Podczas wymowy głosek tylnojęzykowych język musi cofnąć się wgłąb jamy ustnej i swoją środkową częścią

Skip to content