Przedszkolaki z wizytą w Banku Spółdzielczym w Wiśniowej.

Kolejnym, realizowanym w formie projektu, tematem był projekt “Pieniądze”. Dzieci poznały walutę min. z 20-lecia międzywojennego, przed i po denominacji. Utrwaliły wiadomości na temat produkcji monet i banknotów, kart płatniczych, źródeł pieniędzy. Aby poszerzyć wiedzę na temat pracy bankowców byliśmy z wizytą w Banku Spółdzielczym w Wiśniowej. Dzieci zobaczyły Bank

doświadczenia

Podczas całego tygodnia dzieci zgłębiały tajemnice Wszechświata, poznawały Układ Słoneczny, starały się zrozumieć na czym polega zjawisko dnia i nocy. Poznanie tak wielu ciekawostek odbywało się poprzez zajęcia dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, prace plastyczne,czytanie książek, oglądanie albumów, oglądanie prezentacji multimedialnych a także wykonywaniu eksperymentów i doświadczeń.

Skip to content