Prezydium Rady Rodziców działających przy Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej w roku szkolnym 2023/2024:

  • Przewodnicząca – Małgorzata Lenart
  • Wiceprzewodnicząca – Aneta Kuźma
  • Sekretarz – Lidia Gorczyca
  • Skarbnik – Maria Jasek

Składka na poczet Rady Rodziców w roku 2023/2024 wynosi:

50 zł – za każde dziecko.

Wpłat prosimy dokonywać na nr konta:

Rada Rodziców przy ZPO – Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej

02 8602 0000 0000 0304 5150 0001

W tytule wpisując imię i nazwisko dziecka oraz oddział, do którego uczęszcza.

Skip to content